Nákup a prodej půdy

Vlastníte půdu? Jste tu správně. Vykoupíme Vaše přebytečné pozemky. Vše vyřídíme za Vás.

výkup pozemků

Pokud jste se rozhodli zhodnotit Vaši půdu, rádi pro Vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku na její odkup.

prodej a směna půdy

Pozemky, pro které jsme nenašli vlastní využití, Vám nabízíme ke koupi.

pronájem pozemků

Kromě přímého prodeje Vám můžeme naše pozemky rovněž pronajmout.

změna územního plánu

Mezi naše činnosti patří nově také změna územního plánu tak, aby parcela získala maximální možné využití.

ZENERGO Moravia

V roce 2011 byla založena původní společnost ZENERGO s.r.o., která se snažila získat do nájmu ornou půdu pro rozvoj zemědělské činnosti. Následně jsme však svůj záměr přehodnotili a začali jsme půdu od vlastníků vykupovat. Tento progres se později ukázal jako úspěšný krok, který vedl ke skutečnosti, že k dnešnímu dni naše společnost vlastní téměř 600ha pozemků ležících na území celé republiky.

image
image

Výkup pozemků

Rádi pro Vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku na odkup pozemků, které jste se rozhodli prodat. Ke stanovení této nabídky (pokud sami nemáte představu o tom, jakou cenu byste si za své pozemky představovali) potřebujeme znát jméno vlastníka, katastrální území a číslo LV, popř. vybraných parcel. Kontaktovat nás můžete na níže uvedených telefonních číslech, příp. prostřednictvím emailu. Použít můžete také kontaktní formulář, který bude předán konkrétnímu zpracovateli, jenž Vás bude v nejbližší možné době kontaktovat.

  • Vyhotovíme dokumentaci (kupní smlouva a návrh na vklad), kterou Vám zašleme k podpisu – je třeba z Vaší strany 1 ověřený podpis.
  • Po obdržení dokumentace na naši adresu doplníme náš podpis, překontrolujeme dokumenty a vložíme ověřenou kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad na dané katastrální pracoviště (úhrada kolku z naší strany je samozřejmostí), zašleme Vám jednu kupní smlouvu k založení zpět.
  • Uhradíme Vám dohodnutou kupní cenu, a to buďto bezhotovostním převodem na bankovní účet, prostřednictvím složenky typu C nebo výplatou hotovosti v sídle naší společnosti.

Prodej půdy

Jelikož aktuálně vlastníme zhruba 5500 parcel, z nichž ne všechny máme určeny k vlastnímu užití nebo jinému podnikatelskému záměru, můžeme Vám nabídnout odkup našich pozemků, a to buďto přímým prodejem, kdy nás kontaktujete na níže uvedeném tel. čísle, nebo ve spolupráci s ORCA ESTATE a.s. Tato společnost nabízí některé naše pozemky formou inzerce na www.orcareality.cz, další prostřednictvím online dražby na www.orcaaukce.cz.

Prodej pozemků poté můžeme dokončit např. následujícím způsobem:

  • Zašleme Vám e-mailem k odsouhlasení návrh dokumentace k prodeji pozemků - dokumenty kupující podepíše (1x smlouva musí mít ověřený podpis) a zašle nám všechny listiny na adresu naší společnosti.
  • Prodávající veškeré dokumenty podepíše a obdržíte kopii podepsané kupní smlouvy.
  • Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, načež po připsání požadované částky na účet Vám zašleme veškeré podepsané dokumenty a kupující vkládá kupní smlouvu na dané katastrální pracoviště.
image
image

Pronájem pozemků

V případě, kdy na vlastních pozemcích nemáme svůj podnikatelský zájem, je naším cílem tyto parcely propachtovat a zemědělskou půdu tak efektivně zužitkovat. K dnešnímu dni tedy máme úspěšně zasmluvněno, tj. aktivně propachtováno, téměř 90% zemědělských pozemků. V případě zájmu o pronájem naší parcely Vám po dohodnutí a odsouhlasení podmínek pachtu vyhotovíme pachtovní smlouvu, a to ideálně uzavřenou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Změna územního plánu

1.

Legislativa, proces

Pořizování změny územního plánu je náročný proces, který má pevně stanovené postupy v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou.  

2.

Popíšeme a znázorníme změnu řešeného území 

Rozsah řešeného území zdůvodníme s ohledem na okolní krajinu a v souladu se skutečnou potřebou místní komunity.

3.

Rozhoduje zastupitelstvo obce, úřad pořizuje 

O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a pořizovatelem změny se stává obecní úřad této obce.  

4.

Projednání změny ÚP 

Při procesu pořízení změny územního plánu obhajujeme rozsah měněných částí s veřejností, dotčenými orgány veřejné správy a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace změny ÚP se skládá z textové a výkresové části.

5.

Projednaný návrh změny ÚP

Pokud je potřeba, pořizovatel na základě připomínek upraví samotný návrh změny územního plánu. Takto upravenou dokumentaci pořizovatel předloží zastupitelstvu obce. Ta změnu územního plánu schválí, tzv. vydá, nebo ji vrátí k opětovnému projednání.

6.

Účinnost změny ÚP 

Změnu územního plánu vydává zastupitelstvo obce jako opatření obecné povahy a jeho obsah oznámí veřejnou vyhláškou. Změnu územního plánu zveřejní na úřední desce obce, poté nabývá změna územního plánu účinnosti.

image

Kontaktní osoba

Lenka Hlinecká, recepční

+420 778 164 164

l.hlinecka@zenergo.cz

ZENERGO Moravia s.r.o.

Vyšehradská 420/19, Nové Město, 128 00, Praha 2

IČO: 01619209

DIČ: CZ01619209

Kde nás najdete

Šardice 788, 696 13, Šardice

ZENERGO Moravia je součástí holdingu ZENERGO